Polityka Prywatności

Aby chronić Twoje dane osobowe, Wdrożyliśmy szereg środków ostrożności, które mają zastosowanie podczas wprowadzania, przesyłania lub obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi.

Ujawnianie danych osobowych i przekazywanie tych informacji osobom trzecim
Możemy ujawnić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do: (a) przestrzegania wymogów prawnych lub prawnych w naszych stosunkach; (B) ochrony naszych praw lub własności; (C) podjęcia pilnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników lub konsumentów świadczonych przez nas usług i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Dane osobowe, którymi dysponujemy podczas rejestracji, mogą być przekazywane podmiotom trzecim i osobom z nami współpracującym w celu poprawy jakości świadczonych usług. Informacje te nie będą wykorzystywane do celów innych niż wymienione powyżej. Adres e-mail podany podczas rejestracji może być używany do wysyłania wiadomości lub powiadomień o zmianach związanych z Twoją aplikacją, a także do wysyłania wiadomości o wydarzeniach i zmianach zachodzących w firmie, ważnych informacji o nowych produktach i usługach itp.

Korzystanie z plików cookie

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, plik cookie jest zapisywany na jego komputerze (jeśli użytkownik zezwala na otrzymywanie takich plików). Jeśli użytkownik już odwiedził witrynę, plik cookie jest pobierany z komputera. Jednym z zastosowań plików cookie jest to, że ułatwiają gromadzenie statystyk odwiedzających. Informacje te pomagają określić, które informacje wysyłane do klientów mogą być dla nich najbardziej interesujące. Takie dane są gromadzone w sposób ogólny i nigdy nie są powiązane z danymi osobowymi użytkowników.
Strony trzecie, w tym Google, umieszczają nasze reklamy w witrynach internetowych. Strony trzecie, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej i zainteresowań w przeglądarkach internetowych. Użytkownicy mogą uniemożliwić Google korzystanie z plików cookie. Aby to zrobić, musisz odwiedzić specjalną stronę Google pod tym adresem:

http://www.google.com/privacy/ads/
Poprawki do Oświadczenia o ochronie prywatności
Oczekuje się, że oświadczenie o ochronie prywatności będzie regularnie aktualizowane. Spowoduje to zmianę daty poprzedniej aktualizacji podanej na początku dokumentu. Zmiany w niniejszym oświadczeniu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej

Dziękujemy za okazane zainteresowanie!